Miễn Trừ Trách Nhiệm

Các nội dung trên trang web này được viết bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng và chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng về việc đánh giá tính chính xác của thông tin được cung cấp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, GameNoHuUyTin.info không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Các đường dẫn (URL) dẫn đến trang web bên ngoài trong GameNoHuUyTin.info nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các trang web/đường dẫn đó. Việc sử dụng các đường dẫn/trang web này trên trang của chúng tôi không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm hoặc đề xuất của chúng tôi.

Miễn Trừ Trách Nhiệm
Miễn Trừ Trách Nhiệm

GameNoHuUyTin.info cố gắng duy trì hoạt động bình thường của website này, nhưng trong trường hợp xảy ra các sự cố bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ngay lập tức và tìm giải pháp thay thế phù hợp.

Website này chỉ dành cho người sử dụng tiếng Việt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên.